ĐSQVN tại Lào 🇱🇦

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Viêng Chăn, Lào 🇱🇦

Địa chỉ: 85-23 Singha Road, Saysettha District, Vientiane Capital, Lao PDR 🇱🇦

Điện thoại:+856 21451990 (Ext); 21 413409

Fax: Vệ tinh 0992740086; +856 21 413379

Email: vnemb.lao@gmail.com; vnemb.lao@mofa.gov.vn

Website : https://vnembassy-vientiane.mofa.gov.vn/en-us/

Điện thoại ngoài giờ hành chính: +856 20 99005155

Code nước: +856 Code thành phố: 21

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +/- 0 giờ

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.