ĐSQVN tại CHDCND Triều Tiên 🇰🇵

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên 🇰🇵

Địa chỉ: 7 Munsu Str. Pyongyang 🇰🇵

Điện thoại: 00-84-(0)99-274-0042

Tổng đài: 00-84-(0)99-274-0031/32/33/34/35/36/37/38

Fax: 00-84-(0)99-274-0039

Điện thoại ngoài giờ hành chính: 0085-191-2500-156

Email: vnembassydprk@mofa.gov.vn

Website: https://vnembassy-pyongyang.mofa.gov.vn/

Code nước: +850

Code thành phố: 2

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +/- 1,5giờ

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.