ĐSQVN tại Bulgaria 🇧🇬

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Bulgaria 🇧🇬

Địa chỉ: 1 Jetvarka str., Sofia 113, Bulgaria 🇧🇬

Điện thoại: 963 2609 (Tổng đài)

Fax: 963 3658

Điện thoại ngoài giờ hành chính: 0878 324030/ 963 2743 (số máy lẻ 114)

Email: vnemb.bg@mofa.gov.vn

Website: https://vnembassy-sofia.mofa.gov.vn

Code nước : +359

Code thành phố: 2

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: Giờ mùa hè: – 4 giờ, mùa đông: – 5 giờ

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.