ĐSQVN tại Ấn Độ 🇮🇳

Đại Sứ  Quán Việt Nam tại New Delhi, Ấn Độ 🇮🇳

Địa chỉ: 20 Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi – 110021, India. 🇮🇳

ĐT: +91 1126879852/ 55

Fax: +91 1126879856 (VP); 26879869 (Lãnh sự)

Email: vnemb.in@gmail.com (VP); vnconsul.indelhi@yahoo.in (Lãnh sự)

Website : http://www.vnembassy-newdelhi.mofa.gov.vn

Code nước: 91

Code thành phố: 11

Giờ địa phương so vơi giờ Việt Nam: + 1 giờ 30 phút

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.